Паспорт сільської ради

Паспорт громади включає:

ПАСПОРТ

територіальної громади

Станівської сільської ради

1.Населені пункти Станово та Гандировиця розташовані в південно-східній частині Мукачівського району.

2. Відстань до районного центру

с. Станово:

– шосейним шляхом20,5 км.

– залізницею                                0

с. Гандеровиця:

– шосейним шляхом20 км.

– залізницею                                0

3. Територія

Всього 702 га

в т.ч.: земель державної власності 622 га

земель комунальної власності 0 га

земель приватної власності 80 га

Площа населених пунктів

с. Станово – 312,9 га.

в т.ч.: державна власність 252 га

комунальної власності 0 га

приватна власність 60 га

с. Гандеровиця – 62,0 га.

в т.ч.: державна власність 42 га

комунальної власності 0 га

приватна власність 20 га

4. Населення

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього, чол.

1161

1172

1189

1175

дітей дошкільного віку

52

62

64

73

дітей шкільного віку

211

210

221

217

громадян пенсійного віку

238

240

245

236

працездатне населення

685

696

703

711

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

40

43

45

48

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів 2 , в них 345 дворів, у тому числі:

Населений пункт Станово, в ньому:

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

269

269

269

269

кількість населення

931

937

949

938

в т.ч.: дітей дошкільного віку

43

51

55

61

дітей шкільного віку

168

169

178

177

громадян пенсійного віку

175

180

187

184

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

15

7

7

Кількість народжених

9

22

11

Населений пункт Гандеровиця, в ньому:*

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

76

76

76

76

кількість населення

230

235

240

234

в т.ч.: дітей дошкільного віку

9

11

9

12

дітей шкільного віку

43

41

43

40

громадян пенсійного віку

63

60

58

52

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

2

5

6

Кількість народжених

2

1

2

відстань до населеного пункту с. Станово де знаходиться адмін. будинок ради) – 6 км.

 6. Місцева рада утворена в 1966 р.

Відстань до найближчої місцевої ради 5 км. (Зубівська сільська рада)

7. Кількість виборців 955 чол.

8. Сільський голова Йовбак Іван Іванович

число місяць і рік народження-15.02.1971

службовий телефон-3-12-94

освіта ______вища

спеціальність за освітою –Інженер-землевпорядник

Ким висунутий на виборах- самовисуванець.

Обраний з 3-охкандидатур 2015року

Отримав ___(___%) голосів виборців

Обирається Перший

9. Секретар радиПопп Наталія Михайлівна

число місяць і рік народження- 08.02.1986

службовий телефон – 3-12-94

освіта____вища

спеціальність за освітою- Економіка підприємств

Дата обрання секретарем ради – 06 листопада 2015 року

раніше обирався секретарем ради – перший)

10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)

12

З них членів партій, в т.ч.

0

(партія)

Позапартійні

12

за освітою:

за віком:

вища

до 30 років

4

незакінчена вища

від 30 до 45 років

5

середня-спеціальна

від 45 до 60 років

1

середня

старше 60 років

2

незакінчена середня

за родом діяльності:

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

2

працівників агропромислового комплексу

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

працівників освіти, культури

3

працівників місцевого самоврядування

1

працівників місцевих держадміністрацій

пенсіонерів

2

осіб, що не працюють

4

інших

11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

З питань земельного законодавства, екології, благоустрою.

4

Бисага Іван Іванович

Вчитель Станівської ЗОШ 1-111 ступенів.

2

З питань соціально-економічного розвитку.

4

Губар Дмитро Андрійович

Пенсіонер

3

З питань бюджету, законності та правопорядку.

3

Марухнич Василь Васильович

Вчитель Станівської ЗОШ 1-111 ступенів.

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1.

Пауш Олександр Іванович

Приватний підприємець

2.

Гардій Володимир Іванович

Приватний підприємець

3.

Йовбак Ілля Іванович

Не працює

4.

Попп Валерій Федорович

Не працює

5.

Лазар Іван Федорович

Не працює

6.

Туряниця Михайло Семенович

Пенсіонер

7.

Лазар Василь Васильович

Охоронець м.Мукачево

8.

Молдавчук Ярослава Михайлівна

Вчитель Станівської ЗОШ 1-111 ступенів.

9.

Лендєл Ганна Василівна

Зав. клубом с.Гандеровиця

10.

Машіко Любов Василівна

Медсестра АЗПСМ с.Станово

11.

Шебела Іван Васильович

Не працює

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:(1)

1. Пайда Юрій Юрійович – Мукачівська районна рада.

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації 0, в них бере участь 0 чол.

У тому числі:

15. Корисні копалини

Ведеться розробка родовища природного газу.

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія сільської ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по ____

Територія , всього

у тому числі:

702

1

Сільськогосподарські угіддя

207

2

Рілля

457

3

Ліса і інші лісовкриті площі

1,6

4

Забудовані землі

35

5

Ставки які знаходяться

1,4

-на території міста

-за територією міста

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                                                                                                                                (тис. грн.)

2012р.

2013 р.

2014р.

2015р.

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

1012,1

1185,0

1696,4

1419,8

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

13,2

9,2

11,6

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

81,9

91,0

88,8

70,3

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

48,3

65,0

71,7

60,0

бюджет розвитку

Субвенція

20,3

29,6

322,0

279,0

Дотація

838,7

847,0

882,2

936,3

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

979,5

1022,0

1333,0

1054,9

поточні

26,5

61,9

5,2

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

26,5

61,9

5,2

капітальні

11,0

316,3

279,0

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

114,7

279,0

Із загального обсягу видатків на утримання:

орган місцевого самоврядування

200,9

213,8

232,8

176,2

освіта

632,2

679,4

605,5

486,2

культура

84,3

87,2

88,9

63,0

охорона здоров’я

житлово-комунальне господарство

інші

24,6

41,6

27,6

45,3

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради

18. Промислові підприємства.

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

в т.ч.: акціонерні товариства

кооперативна власність

господарські товариства

державна власність

ТзОВ

Приватні підприємства

19. Основні з них, види промислової продукції.

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

в тому числі:

акціонерні товариства

кооперативна власність

державна власність

1

1

1

1

ТзОВ

фермерські господарства

приватні підприємства

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

24. Торгівля

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Магазинів в т.ч.:

продуктові

промислові

інші

приватні

4

4

4

4

Ринків в т.ч.:

стаціонарні

стихійні

продовольчі

промислові

Побутові підприємства

25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

26. Послуги зв’язку

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

2

2

2

2

Абонентів

34

34

34

34

Радіоточок

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

28. Охорона здоров’я

на 01.01.2015

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

в т.ч.

– поліклінік

– лікарень

– амбулаторій

1

13

– диспансери

– ФАП

1

1,5

– аптека

29. Освіта

на 01.01.2015

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

Школи

2

комунальна

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

1

400

30

185

комунальна

ЗОШ І-ІІ ст.

ЗОШ І ст.

1

40

3

10

комунальна

Шкіл-інтернатів

Гімназій (колегіумів)

Діючих дошкільних закладів

1

70

8

70

комунальна

Приміщень недіючих

– шкільних закладів

– дошкільних закладів

30. Закладів культури

 Будинки культури – 2

 Театри – 0

 Бібліотеки– 1

 Музеї – 0

31. Спортивні заклади та споруди

Стадіон с.Станово

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

1.Обеліск загиблим односельцям в роки Великої Вітчизняної війни

1941-1945 роки.

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

Сільський голова І.Йовбак